РІШЕННЯ № 1523

Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Коростені на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання від 22.12.2016 р. №500, зі змінами

РІШЕННЯ
тридцять друга сесія VІІ скликання
 
від  04.07.2019р. №1523
 
Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування
у місті Коростені на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням
одинадцятої сесії VІІ скликання від  22.12.2016 р. №500, зі змінами
 
У зв’язку із необхідністю уточнення орієнтовних обсягів фінансування напрямів діяльності та заходів реалізації Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Коростені на 2017-2020 роки та виявленням технічних помилок в обрахуванні річних обсягів фінансування окремих пунктів Програми, керуючись п.22, ч.1, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
  ВИРІШИЛА:
 
1.Внести зміни в Додаток 2  до Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Коростені  на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання від  22.12.2016 р. №500 (зі змінами внесеними рішеннями 12 сесії від 23.02.17р. №584, 14 сесії від 14.05.17р. №679, 17 сесії від 19.10.2017р. №843, 25 сесії від 18.10.18р. №1220, 26 сесії від 29.11.2018р. №1278) «Напрями діяльності та заходи реалізації Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Коростені  на 2017-2020 роки», а саме у п.3 підпункт 6 викласти в наступній редакції:
 
 
№ п/п
Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)
Перелік заходів Програми
Термін вико-нання
Виконавці
Джерела фінансу-вання
Орієнтовні обсяги фіна-нсування (тис.грн.)
Очікувані результати
1
2
3
4
5
6
7
8
3.
Розвиток активності територіальної громади міста у вирішенні питань місцевого значення
 
6. Реалізація проектів в рамках Бюджету участі м.Коростень,
в т.ч.:
 
оплата послуг з надання доступу та технічної підтримки роботи системи «Громадський проект» для забезпечення електронного голосування,                
 
оплата виготовлення та розміщення роз'яснювально-інформаційної соціальної реклами
 
2018-2020 роки
Головні розпорядники бюджетних коштів, відповідальні за виконання проектів,
виконавчий комітет міської ради
Кошти міського бюджету
 
2018р.-2000,0
2019р.-2000,0
2020р.-2000,0
в  т.ч.:
 
2019 р.-18,00
 
2020 р.-25,00
 
 
 
 
 
 
 
2019 р.-2,00
 
2020 р.-2,00
 
 
Підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям міста  можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику
 
 
2.Внести зміни в додаток 1 до Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Коростені на 2017-2020 роки «Ресурсне забезпечення Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Коростені на 2017-2020 роки, та викласти його в наступній редакції:
 
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 
Етапи виконання програми 
 
Усього витрат на виконання програми
 
2017рік 
2018рік 
2019 рік 
2020рік. 
Тис.грн.
1
2
3
4
5
7
Обсяг ресурсів (тис.грн.), усього,
у тому числі:
  299,0
  2 250,8
 2 315,0
  2 279,0
  7 143,8
державний бюджет
  -
  -
  -
  -
  -
міський бюджет (тис.грн.)
  299,0
  2 250,8
 2  315,0
  2 279,0
  7 143,8
кошти небюджетних джерел
  -
  -
  -
  -
  -
 
3.Внести відповідні зміни до п.9 паспорту Програми:
 
9
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, (тис.грн.) всього
У межах коштів, передбачених у міському бюджеті на 2017-2020 роки, 7143, 8 грн.
у тому числі:
9.1.
Кошти міського бюджету (тис.грн.)
7 143,8 грн.
9.2
Коштів інших  джерел
-
 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко
 
 
Секретар міської ради                                                                     В.Вигівський
Керуючий справами виконкому                                                         А.Охрімчук
Заступник міського голови –
Начальник фінансового управління                                                    Л.Щербанюк
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                            О.Заєць
Начальник юридичного відділу                                                     Т. Камінська