РІШЕННЯ № 1463

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік

РІШЕННЯ
тридцять перша сесія VІІ скликання
 

від  23.05.2019 р. № 1463
 
Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік
 
 Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Установити на території Коростенської міської ради:
1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
 
2. Визначити зони міста Коростеня щодо оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у відповідності до економічно-планувальних зон згідно нормативно-грошової оцінки земель міста додаток 3.
 
3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації.
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності.
 
5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.
 
Міський голова                                                                              В.Москаленко
 
Секретар міської ради                                                                   В.Вигівський
Заступник міського голови                                                    О.Ясинецький
Заступник міського голови -                                                           
начальник фінансового управління                                             Л.Щербанюк
Начальник юридичного відділу                                                   Т.Камінська
Начальник відділу організаційного                                             О. Заєць
забезпечення діяльності міської ради

Додаток 1
 до рішення Коростенської
 міської ради
31 сесія VІI скликання
від 23.05.2019 р. №­­­­­­­ 1463

 
  
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код
області
Код
району
Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
06 26 1810700000 м. Коростень, Коростенський район,
Житомирська область
 
 
Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,750 0,500 0,250 0,750 0,500 0,250
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 0,750 0,500 0,250 0,750 0,500 0,250
1110.3 Будинки садибного типу 0,750 0,500 0,250 0,750 0,500 0,250
1110.4 Будинки дачні та садові 0,750 0,500 0,250 0,750 0,500 0,250
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,750 0,500 0,250 0,750 0,500 0,250
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 0,750 0,500 0,250 0,750 0,500 0,250
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,750 0,500 0,250 0,750 0,500 0,250
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 0,750 0,500 0,250 0,750 0,500 0,250
1122.3 Будинки житлові готельного типу
 
0,750 0,500 0,250 0,750 0,500 0,250
113 Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців Звільнені від оподаткування  (пп.266.2.2г) п.266.2 ст.266 ПКУ)
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 Звільнені від оподаткування  (пп.266.2.2г) п.266.2 ст.266 ПКУ)
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 Звільнені від оподаткування  (пп.266.2.2г) п.266.2 ст.266 ПКУ)
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 Звільнені від оподаткування  (пп.266.2.2г) п.266.2 ст.266 ПКУ)
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 Звільнені від оподаткування  (пп.266.2.2г) п.266.2 ст.266 ПКУ)
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5 Звільнені від оподаткування  (пп.266.2.2г) п.266.2 ст.266 ПКУ)
1130.9 Будинки для колективного проживання інші Звільнені від оподаткування  (пп.266.2.2г) п.266.2 ст.266 ПКУ)
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,350 0,250 0,150 0,350 0,250 0,150
1211.2 Мотелі 0,350 0,250 0,150 0,350 0,250 0,150
1211.3 Кемпінги 0,350 0,250 0,150 0,350 0,250 0,150
1211.4 Пансіонати 0,350 0,250 0,150 0,350 0,250 0,150
1211.5 Ресторани та бари 0,350 0,250 0,150 0,350 0,250 0,150
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,350 0,250 0,150 0,350 0,250 0,150
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,350 0,250 0,150 0,350 0,250 0,150
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,350 0,250 0,150 0,350 0,250 0,150
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,350 0,250 0,150 0,350 0,250 0,150
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 Звільнені від оподаткування  (пп.266.2.2а) п.266.2 ст.266 ПКУ)
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,500 1,250 1,000 1,500 1,250 1,000
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,350 0,250 0,150 0,350 0,250 0,150
1220.4 Будівлі закордонних представництв5 0,350 0,250 0,150 0,350 0,250 0,150
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,750 0,500 0,250 0,750 0,500 0,250
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 1,000 0,750 0,500 1,000 0,750 0,500
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 1,000 0,750 0,500 1,000 0,750 0,500
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 1,000 0,750 0,500 1,000 0,750 0,500
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 1,000 0,750 0,500 1,000 0,750 0,500
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 1,000 0,750 0,500 1,000 0,750 0,500
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування
 
1,000 0,750 0,500 1,000 0,750 0,500
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,500 0,250 0,150 0,500 0,250 0,150
1230.9 Будівлі торговельні інші 1,000 0,750 0,500 1,000 0,750 0,500
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 1,000 0,750 0,500 1,000 0,750 0,500
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 1,000 0,750 0,500 1,000 0,750 0,500
1241.3 Будівлі міського електротранспорту 1,000 0,750 0,500 1,000 0,750 0,500
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 1,000 0,750 0,500 1,000 0,750 0,500
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі 1,000 0,750 0,500 1,000 0,750 0,500
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 1,000 0,750 0,500 1,000 0,750 0,500
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 1,000 0,750 0,500 1,000 0,750 0,500
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 1,000 0,750 0,500 1,000 0,750 0,500
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 1,000 0,750 0,500 1,000 0,750 0,500
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,700 0,500 0,300 0,700 0,500 0,300
1242.2 Гаражі підземні 0,700 0,500 0,300 0,700 0,500 0,300
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,700 0,500 0,300 0,700 0,500 0,300
1242.4 Навіси для велосипедів 0,700 0,500 0,300 0,700 0,500 0,300
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5  
 
 
 
 
 
Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств, звільнені від оподаткування
(пп.266.2.2є) п.266.2 ст.266 ПКУ)
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5
 
 
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
1252.2 Резервуари та ємності інші 1,000 0,500 0,250 1,000 0,500 0,250
1252.3 Силоси для зерна 1,000 0,500 0,250 1,000 0,500 0,250
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 1,000 0,500 0,250 1,000 0,500 0,250
1252.5 Склади спеціальні товарні 1,000 0,500 0,250 1,000 0,500 0,250
1252.6 Холодильники 1,000 0,500 0,250 1,000 0,500 0,250
1252.7 Складські майданчики 1,000 0,500 0,250 1,000 0,500 0,250
1252.8 Склади універсальні 1,000 0,500 0,250 1,000 0,500 0,250
1252.9 Склади та сховища інші5 1,000 0,500 0,250 1,000 0,500 0,250
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього,
медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,300 0,200 0,100 0,300 0,200 0,100
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 0,300 0,200 0,100 0,300 0,200 0,100
1261.3 Цирки 0,300 0,200 0,100 0,300 0,200 0,100
1261.4 Казино, ігорні будинки 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,300 0,200 0,100 0,300 0,200 0,100
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,300 0,200 0,100 0,300 0,200 0,100
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1262.3 Технічні центри 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1262.4 Планетарії5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1262.5 Будівлі архівів5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп.266.2.2 і) п.266.2 ст.266 ПКУ)    
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5  
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5
 
 
 
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1265.2 Басейни криті для плавання 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1265.5 Тири 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1265.9 Зали спортивні інші 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5  
Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності, звільнені від оподаткування
(пп.266.2.2 ж) п.266.2 ст.266 ПКУ)
1271.2 Будівлі для птахівництва5
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5
1271.6 Будівлі тепличного господарства5
1271.7 Будівлі рибного господарства5
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 Обєкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім обєктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність, звільнені від оподаткування (пп.266.2.2 и) п.266.2 ст.266 ПКУ)
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,400 0,250 0,150 0,400 0,250 0,150
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 
  
                       Секретар міської ради                                Вигівський В.В.
 
 
 Додаток 2
 до рішення Коростенської
 міської ради
31 сесія VІI скликання
від 23.05.2019 р. №­­­­­­­ 1463

  
 
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код
області
Код
району
Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
06 26 1810700000 м. Коростень, Коростенський район,
Житомирська область
 
 
 
Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Учасники бойових дій, учасники АТО та ООС, (які перебувають на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради) та члени їх сімей (дружина, чоловік, неповнолітні діти (до 18 років) та батько/мати у разі спільного проживання), у власності яких є об’єкт/об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, а також сім’ї загиблих учасників АТО та ООС. 100
Господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення 100
Будівлі виробничо-технічної бази автомобільного транспорту 100
 
 
 
                    Секретар міської ради                           Вигівський В.В.
 
 
Додаток 3
 до рішення Коростенської
 міської ради
31 сесія VІI скликання
від 23.05.2019 р. №­­­­­­­ 1463

 
 
Зони міста Коростеня щодо оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у відповідності до економічно-планувальних зон згідно нормативно-грошової оцінки земель міста
Опис меж зон
I зона: вул. Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі), вул. Шевченка (Кірова): 1-89; 2-68, провул. Шевченка (вул. Шевченка), вул. Героїв Чорнобиля (Красіна),  провулок Остапа Вишні (1провул. Воровського):  1-13,  вул. Кирила і Мефодія (пров.Сакко і Ванцетті): 1-11,  вул. Грушевського: 2–74Б,1-71, вул. Мельника: 2-20,  вул. Шолом-Алейхема:1-87, 2-84,                      вул. Черемушки (вул. К.Маркса): 2-118,1-69,   вул. В’ячеслава Чорновола (Енгельса): 2-18,1-15, вул. Коцюбинського:1-61, 2-74, вул. Жмаченка,  провул. Базарний,  вул. Григорія Сковороди (Котовського), вул. Лозова,  провул. Лозовий,  вул. Гайдамацька (Чапаєва),  вул. Гоголя,  вул. Василя Стуса,  вул.Сакко  і Ванцетті): 2-56,1-85,  вул. Паризької комуни, вул. Івана Котляревського (К.Лібкнехта): 1-61, 2,- 68, провул. Василя Симоненка (1 провул. К.Лібкнехта), провул. Ігоря Сікорського  (1 провул. Маркса  К.), вул. Ковельська (Воровського):1-25, 2-32, вул. Базарна, вул. Базарна площа,  вул. Ж.Кудакова, вул. Козацька (Щорса), вул. Н.Курченко, провул. Гербовий (провул. Табукашвілі),  провул.  Музейний,  вул. Музейна (Крупської), вул. Торгова (Радянська), вул. Волонтерська (Войкова), вул.               І. Франка, вул. Ольгинська, вул. Сергія Романчука (Комсомольська), вул. Добровольчих  батальйонів (Червоних партизан),  вул. Василя Петренка ( Піонерська),  вул. 9 Січня, вул. Річна,  вул. Древлянська, вул.  8, Березня, провул. 8, Березня, вул. Карпенка - Карого (Корнійчука),  провул. Олега Антонова  (2 провулок Піонерський), вул.  Кооперативна, вул. Усенова,    вул. Коротуна, вул. В.Сосновського: 1-15, 2-22, вул. Маяковського: 1-41, 2-20, вул. Гайдамацька (Чапаєва),  вул. Гоголя, вул. Історична ( Д.Бідного), провул. Миколи Лисенка (2-ий пров. К.Лібкнехта),  провул. Михайла Старицького (1-пров. Піонерський) , провул. Леся Курбаса (провул. Кірова)
II зона: Шевченка (Кірова): 91-119 ; 70-114, провулок Остапа Вишні  (1провул. Воровського):  2-18, вул. Кирила і Мефодія (пров.Сакко і Ванцетті):  2-20, вул. Грушевського:76-194, 73-267,  вул. Мельника:1-13, вул. Гастелло, вул.  Шолом -Алейхема: 89-107, 86-102,  вул. Черемушки:120-146, 71-97, вул. В’ячеслава Чорновола (Енгельса):20-60, 17-65, вул. Коцюбинського:  63-109, 76-112, вул. Василя Стуса (вул. Сакко і Ванцетті): 58-126, 87-97Б, вул. Івана Котляревського (К.Лібкнехта): 63-135,70-142, вул. Ковельська (Воровського):    27-85, 34-106,  провул. Ковельський, провул. Новий Ковельський (2 провул. Воровського), вул, Єсеніна,   вул. Маяковського:22-74, 43-111, провул. Парковий, вул. В.Сосновського:17-59, 24-84, провул. Сосновського , 2 провул. Сосновського,  вул. Гастелло, вул. Зв’язківців, 1 провул. Зв’язківців, 2 провул. Зв’язківців,  3 провул. Зв’язківців, 4 провул. Зв’язківців, вул. Житомирська, 1провул. Житомирський, 2  провул.  Житомирський, вул. 9 Травня, вул.  Кільцьова, провул. Будівельний, провул. Центральний, вул. Чехова, вул. О.Кобилянської, вул. Трипольського,  вул. Бровар, провул. Бровар, вул. Сосюри, вул. Гетьмана Пилипа Орлика (Фадєєва), вул. Захарченка, вул.. Ломоносова, вул. 1 Травня, вул. Суворова,  1  провул. Суворова, 2  провул. Суворова, провул. Олеся Гончара (провул. П. Морозова),  вул. Князя Мала (П. Морозова), вул. Мічуріна, вул. Лермонтова, вул. В. Котика,  провул. В. Котика,  вул.  Заводська, провул. Заводський, вул. Іскоростенська, вул. Південна, провул. Південнийц, вул. І. Оснадчука, провул. І. Оснадчука, 1  провул. Гранітний, 2  провул. Гранітний, вул. Шатрищанська, 1  провул. Шатрищанський,  2  провул. Шатрищанський, 3  провул. Шатрищанський, вул. Добролюбова, вул. У. Громової, вул. З.Космодем’янської, вул. Київська, вул. Л. Шевцової,  вул. Горького, провул. Горького,  вул. Князя Ярослава Мудрого (Свердлова), вул. Карбишева, вул. Космонавтів, вул. Яневича, вул. Черняховського, вул. Генерала Кульчицького (Фрунзе), вул. Козаченка, вул.Пушкінська,  вул. Доватора,  вул. Благовіщення (2 провул. Свердлова), Лесі Українки, 1  провул. Лесі Українки, 2  провул. Лесі Українки, вул. Князя Володимира (Дзержинського), вул. Княжа, 1  провул. Княжий, 2  провул. Княжий, вул. Богдана Хмельницького, провул.  Б. Хмельницького, вул.. Пролетарська, вул. Олекси Тихого (Сємашка), вул. Промислова (Червоноармійська),  вул. Соломії Крушельницької (Р. Люксембург), вул. Соборна, провул. Соборний, вул. Благодатна, 1  провул. Благодатний, 2  провул. Благодатний, провул. Гастелло, вул. Сергія Кемського (Жовтнева): 1-5В, 2-76, вул. Космонавтів: 1-73, 2-82, 1 провул. Добролюбова, 2 провул. Добролюбова, 1 провул. Добролюбова, 1 провул. Зарічний, вул. А. Дагірова, Б. Звіздецького, П. Білозьорова, пров. Коцюбинського,  пров. Марії Заньковецької (пров. Р.Люксембург), провул. Миколи Куліша (2-ий пров. К.Маркса), вул. Амосова Миколи (Сємашко), вул. Молодіжна, вул. В. Нечипоренка,  провул. Міхи Козимиренка (1 провул. Свердлова), вул. Північна, 1 провул. Пролетарський ,  2 провул. Пролетарський ,  вул. Світанкова, вул. Святкова, 1 провул. 1-го Травня,  2 провул. 1-го Травня, вул. партизана А. Клименка, провул. Партизана  А. Клименка, провул. Марії Примаченко (провул. Котовського)
III зона: Сергія Кемського (Жовтнева):7-141, 78-194,  вул. Чолівська, провул. Чолівський, вул. Козака, провул. Козака, 2 провул. Козака, 3 провул. Козака, 4 провул. Козака, 5 провул. Козака, 6 провул. Козака, 7 провул. Козака, вул. Пацаєва, вул. Космонавтів: 82а-128, 75-109,  вул. Тургенєва,  вул.Тургенєва, вул.Малишка, вул. Курчатова,  провул. Курчатова, вул.Миколаївська (Калініна), вул. Михайлівська (провул. Калініна), вул. Михайла Стельмаха (Ватутіна), вул. Матросова, вул. Садова, вул. Тичини, вул. Героїв Крут (Жукова), вул. Деповська, вул. Січових Стрільців (Лазо  С.), вул. Шкільна, вул. Вокзальна, провул. Вокзальний, вул. Герцена, провул. Герцена, вул.  Ковпака,  вул.  Чкалова, вул. Прорізна, провул. Прорізний, вул. Південний пост, вул. Л.Чайкіної, вул. І.Кузьмінського, 1 провул. І.Кузьмінського, 2 провул. І.Кузьмінського, вул. Д.Саченка, провул. Д.Саченка,  вул.. Сингаївського, вул. І.Тарнавського, вул. Лісова, провул. Лісовий, вул. Гагаріна, вул. Набережна, провул. Набережний,  вул. Олени Теліги (Будьоного),   провул. Білошицького (1 провул. Будьоного),   провул. Білокур Катерини (2 провулок Будьоного),   вул.  Волкова, вул. Добровольського, вул. Бєляєва, вул. Князя Володимира Мономаха (вул.Пархоменка), вул.  Євгена Патона((Тельмана), вул.  Пашинська (Островського), вул. Данила Галицького (Мануїльського), вул. Івана Огієнка (Боженка), вул. Толстого, 1 провул. Толстого, 2 провул. Толстого, 3 провул. Толстого, 4 провул. Толстого,  вул. О. Кошового, 1 провул. О. Кошового, 2 провул. О. Кошового, вул. Нєкрасова, 1 провул. Нєкрасова, 2 провул. Нєкрасова, вул. Галана, провул. Галана, вул. Дружби, 1 провул. Дружби, 2 провул. Дружби, вул. Миру, вул.Комарова, вул. Полякова, провул. Полякова, вул. Тюлєніна, вул. Селезньова, провул. Селезньова, вул. комісара Наровського, вул. Т. Кралі, провул. Т. Кралі, вул. Сонячна, вул. Каштанова, вул. Білокоровицьке шосе, вул. гетьмана І. Виговського, вул. П.Сагайдачного,  1 провул. Жовтневий, 2 провул. Жовтневий, вул. Залізнична, провул. Залізничний, вул. П. Зеленого, вул. Корольова,  1 провул. Корольова, 2 провул. Корольова, 3 провул. Корольова, ст. Коростень-Житомирський, провул. Максима Рильського (Червоний), вул. Марко Вовчок (Ворошилова), вул. Кривоноса, вул. Мендєлєєва, 1 провул. Мендєлєєва,  2 провул. Мендєлєєва, вул.Павла Чубинського (Мануїльського), вул. Підпільників Дідківських, вул. Польова, провул. Польовий, вул. Проліскова, вул. Н.Сосніної, вул. Циолковського, вул. Чигирівська, вул. Вишнева,  провул. Вишневий
 
 
 
Секретар міської ради                                                      В.Вигівський